MultiSIM 14.0.1

  • Categoría: Ciència / Educació
  • Licencia: Shareware
  • Tamaño: 184.60 KB
  • Sistema: wNT w2000 wXP
  • Idiomas:
Descàrrega

Extraordinaria eina per a la creació de simuladors de circuits electrònics.

MultiSIM és una extraordinària i professional eina desenvolupada per dur a terme la creació de simuladors de circuits electrònics, venint equipada amb tot el material i components que necessitis.

És difícil resumir totes les funcions que porta multiSIM perquè és aclaparadora la gran quantitat d'eines, utilitats i prestacions que té: multitud de components electrònics (transistors, cablejat, oscil loscopi, amperímetre, distorsionadors, alimentació a diferents intensitats, circuits, multímetre, voltímetre, etcètera), dissenys d'esquemes a diferents mides, localització automàtica d'errors en el disseny elèctric, preanalisis minuciós dels dissenys per obtenir un major rendiment i optimització que repercuteixi en un cost menor, més de 180.000 usuaris connectats a tot el món per intercanviar dubtes del funcionament del simulador, etcètera.

A més, part dels dissenys electrònics ja realitzats poden ser reutilitzats en altres dissenys. MultiSIM permet realitzar anotacions en els circuits, dissenyar jeràrquicament, disposar de controlador de freqüències, analitzador d'espectres, escombrats de temperatura, etcètera.

Descàrrega

MultiSIM 14.0.1 Descargas Relacionadas Con

Maxima 5.37.1

Descàrrega

Potent eina de treball i manipulació matemàtica.

GeoGebra 5.0.148.0

Descàrrega

La Geometria i l'Àlgebra deixaran de tindre secrets per a tu.

Graphmatica 2.4

Descàrrega

Utilitat matemàtica que permet representar gràficamente equacions ordinaries, paramètriques i diferencials.

Proteus Lite 8.0

Descàrrega

Versió de Proteus, un programa pel disseny d'esquemes electrònics, orientada per a fins educatius i domèstics.